«Brennholm» er ett av to norske fartøy som deltar i den internasjonale makrellundersøkelsen i Norskehavet. Etter at båten har gått vestover mot Jan Mayen, melder Rong Utne om stor makrell i nord.

- Overflatevannet ble gradvis kaldere jo lenger vest vi kom. En periode gikk makrellfangstene dramatisk ned og sildefangstene økte kraftig. Makrellen som fanges her nord er stor, med en snittvekt på opp til500 gram, sier Rong Utne til Havforskningsinstituttets nettsider.

Utenom «G.O. Sars» og «Brennholm» fra Norge deltar «Arni Fridriksson» fra Island og «Christian í Grótinum» fra Færøyene på det internasjonale makrelltoktet.

Etter avgang fra Bergen 6. juli gikk «Brennholm» på kryss og tvers i norsk sone opp til Svalbardsonen. Størrelsen på makrellen har økt jo lenger nord toktet har kommet. Gjennomsnittsstørrelsen var180 gramutenfor Sogn og Fjordane,460 grampå høyde med Nordkapp. I det sørlige området var det stort sett 2 og 6 år gamle makrell. Fangstene har variert med største fangst på knappe 5 tonn makrell etter en halv times tråling.

Mer i papiravisa