Miljødirektoratet har foreslått følgende presiseringer:

  • Det vil være åpent for fiske etter pukkellaks fra mandag til lørdag i sjøregion Fjordene i Vest-Finnmark. Øvrige regioner i Finnmark vil være åpne for fiske fra mandag til fredag, med unntak av Tanafjorden og nærliggende områder der det ikke vil bli åpnet for fiske.

  • Kilenøtene skal røktes minst tre ganger i døgnet.

  • Fangst skal rapporteres elektronisk.