Den siste oversikten fra Norges Råfisklag viser at 604- av 3.000 tonn er oppfisket ved inngangen til denne uken. Dermed har frykten for at kvoten skule bli kjøpt på rekordtid, lagt seg.

- Det er en stor oppgave for oss å gjøre alle pessimistene til skamme. Så nå er det opp til oss og vise at vi er seriøse, sier fiskekjøper Oddvar Jenssen i Mehamn

Holder igjen

Han kunne kjøpt mye mer, men har dratt kraftig i bremsen overfor fiskere som presser på og vil bli ferdig med sin del av distriktskvota så fort som mulig.

- Det er vi som i praksis bestemmer om det som landes skal trekkes av distriktskvota. Bearbeidingsplikten gjør jo at om ikke vi kan produsere fisken, kan vi ikke kjøpe den. Så for en gangs skyld er det vi på land som bestemmer. Noen båter har måttet derfor måttet fordele distriktskvotelandingen sine over flere turer, sier Jenssen.

Forpliktelse

Nordyn Seafood driver for tida med filétproduksjon og henging til tørrfiskproduksjon. Aktiviteten på sistnevnte er høyere enn det som ellers ville vært tilfelle på denne tiden av året.

- Fører distriktskvotefisken til at det produseres mer totalt, eller blir det bare slik at man produserer den fisken det er plikt på, og sender ut mer ordinær fisk fersk?

- Fisken på distriktskvota er ekstra fisk som kommer i tillegg til det vi ellers hadde kjøpt. Det ville vært lønnsomt å ise fersk ut også, men vi kjører nå den produksjonen vi gjør uansett.

Han mener det er viktig å vise omverdenen at kvota gir sysselsettingseffekt.

- Hovedpoenget er at vi skaper jobber på land. Vi er forpliktet til å gjøre det. Jeg mener det er en stor oppgave for oss å gjøre alle pessimistene til skamme. Så nå er det opp til oss og vise at vi er seriøse. Derfor har også holdt igjen overfor fiskerne så de ikke bare bryter på land alt med en gang, sier Jenssen.

Har bare kjøpt litt

Heller ikke nabobruket Finnmark Fisk AS, som var den utløsende faktoren for distriktskvoten, har åpnet slusene.

- Vi har nesten ikke kjøpt noe av denne fisken, det er nok av annen fisk å få tak i, sier fungerende daglig leder ved Finnmark Fisk, Kim Andre Gabrielsen.