Han kan ikke forstå at fartøy over 15 meter skal nektes i fiske eksempelvis i Tanafjorden.

Føler seg straffet

- Mens fjordene er fulle av fisk, samtidig som det nærmest ikke er lokal fiskere i Tanafjorden, blir vi straffet om vi går innenfor kystlinjen og fisker i Tanafjorden. Det er noe jeg ikke forstår, sier Jakobsen.

- Men dere vil tømme fjordene om dere kommer inn med snurrevad?

- Det er langt fra riktig. Inne i de store fjordene er det fisk nok til alle. Se hva som skjer i Varangerfjorden. Dette er en fjord full av fisk, og hvor er sjarkene? Mange sjarkeierne gidder ikke å dra på havet. Det er ikke rart at det ikke finnes fiskeforedlingsanlegg i Varanger. Ingen bedriftseiere kan sats når det ikke er stabil tilgang til råstoff fra flåten. Jeg synes også at fjordfiskerne har tilegnet seg alt for stor makt, sier Jakobsen.

Utnyttes ikke

Selv har han aldri vært til hinder for fjordfiskerne, og mener at ressursene i fjordene må utnyttes, og derfor mener han at også fartøy over 15 meter må få anledning til å gå innenfor kystgrensen.

LES MER I PAPIRAVISA