De fleste båtene har tatt kvota og fangstaktiviteten er avtakende.

421 båter har levert fangst og 85 prosent av kvota er oppfisket, rapporterer Norges Råfisklag for situasjonen ved utgangen av uke 43. Fangstene har bestått av mye stor krabbe og pris til fisker er rekordhøyt.

I frifiskeområdet er volumet hittil i år 120 tonn som gir 20% økt fangst sammenlignet med fjorårets resultat.

Hannkrabbe i kvoteområdet

StrlFangst kgVerdiSn.prisM.pris
3,2+408 36140 343 56698,7984
2,2-3,2393 28035 678 41290,7270
1,6-2,234 2692 631 92076,8045
Totalt835 91078 653 89894,09