Leder for Sjøtjenesten i Fiskeridirektoratet, Rolf Harald Jensen sier til Kyst og Fjord at det spesielt er undermåls hyse som er problemet for fisket i Øst-Finnmark nå. Direktoratet er til stede med kontrollører om bord på snurrevadbåter, i tillegg til at de har leid inn snurrevadfartøyet «Hege Theresa», samt kontrollfartøyet «Rind».

Anbefalte å stenge

- Vi har registrert at det er mye undermåls hyse på enkelte felt. Vi mottok i går en rapport fra dem som driver kontroll, med anbefaling om å stenge enda et felt for snurrevad. Dette ligger utenfor Berlevåg, ved Kjølnes, sier Jensen.

Han holder det ikke usannsynlig at det blir flere stenginger.

Forskriften:

Forskriften om stenging av felt utenfor Finnmark for fiske med snurrevad lyder nå som følger:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 10. april 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47:

§ 1

Det er forbudt å fiske med snurrevad i et område på Sværholt i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

Nord 70 grader 58,2 minutter. Øst 026 grader 40,4 minutter.

Nord 70 grader 59,8 minutter. Øst 026 grader 42,5 minutter.

Nord 70 grader 56,3 minutter. Øst 026 grader 47,3 minutter.

Nord 70 grader 56,1 minutter. Øst 026 grader 43,3 minutter.

herfra tilbake til posisjon 1.

§ 2

Det er forbudt å fiske med snurrevad i et område på Makkaur i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

Nord 70 grader 42,3 minutter. Øst 030 grader 06,0 minutter.

Nord 70 grader 45,0 minutter. Øst 030 grader 12,0 minutter.

Nord 70 grader 38,5 minutter. Øst 030 grader 34,0 minutter.

Nord 70 grader 36,0 minutter. Øst 030 grader 28,0 minutter.

herfra langs fjordlinjen til posisjon 1.

§ 3

Det er forbudt å fiske med snurrevad i et område utenfor Berlevåg i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

Nord 70 grader 54,6 minutter. Øst 029 grader 00,0 minutter.

Nord 70 grader 58,0 minutter. Øst 029 grader 09,0 minutter.

Nord 70 grader 51,0 minutter. Øst 029 grader 30,0 minutter.

Nord 70 grader 48,5 minutter. Øst 029 grader 30,0 minutter.

herfra langs grunnlinjen til posisjon 1.

§ 4

Forskriften trer i kraft straks.