Fra mandag 12. oktober gjelder følgende minstepriser på makrell til konsum:

Gr 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer): 2,4518 øre pr gram gj. vekt

Gr 2 (makrell med vekt under 250 gram): NOK 3,50 pr kg

Gr 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til m/o): NOK 2,10 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for makrell Gruppe 1 gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden. Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

Likeledes gjelder følgende minstepriser på NVG-sild for konsum, også de fra mandag:

Gr 1 (vekt på 350 g og over):      NOK 5,08 pr kg

Gr 2 (vekt mellom 300 g og 349 g): NOK 5,01 pr kg

Gr 3 (vekt mellom 200 g og 299 g):      NOK 4,96 pr kg

Gr 4 (vekt mellom 125 g og 199 g):      NOK 4,87 pr kg

Gr 5 (vekt under 125 g – konsum):      NOK 3,82 pr kg

Gr 5 (vekt under 125 frasortert m/o): NOK 2,00 pr kg

Minsteprisene er gjenstand for regulering hver uke enten med grunnlag i oppnådde priser eller med grunnlag i minstepriser på nvg-sild til mel/olje pluss kr 0,60 pr kg. Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.