Årets gytetokt på norsk vårgytende sild (NVG-sild) ble ifølge Havforskningsinstituttet gjennomført med et stort dekningsområde, tett kursnett, ingen avbrudd, og høy kvalitet på akustiske data og biologisk prøvetaking.

Dette resulterte ifølge forskerne i en lavere usikkerhet rundt biomasseindeksen sammenlignet med 2016. Resultatene indikerer en nedadgående trend med 23% reduksjon i biomasseindeks fra i fjor. Hovedårsak til nedgangen er at gytebestanden fremdeles består av gammel fisk, med 2004-årsklassen som den mest tallrike. Men der er muligens et lite lysglimt, indikasjoner i toktet på at 2013-årsklassen kan bli å regne med i årene som kommer, skriver Havforskninga på sine internettsider, der du kan lese mer om årets tokt.