På grunn av oppgang i melindikatoren på 2,6 %, oppgang i oljeindikatoren på 6,38%, og faktoren mellom raps og fiskeolje går opp fra 21 til 23 USD,

blir den effektive økningen i oljeindikatoren 4,19 % og det blir endringer for minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse.

De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 06.11. 2017.