– Det blir galt når man ikke har systemer som kan telle fisken nøyaktig, sier Bjørn Martin Øvrim, som var med å presentere Riksrevisjonen undersøkelse av havbruksforvaltningen.

Antall rømt oppdrettslaks og produksjonstap blir betegnet som særdeles negativt.

I den sammenheng pekte Øvrim på at problemet med nøyaktig rømningsanslag blir vanskelig å løse når man ikke vet hvor mange fisk som til en hver tid står i sjøen.

– Vi kan ikke telle fisken hver uke heller, kommenterer riksrevisor Jørgen Kosmo.

– I fjor var det 47 millioner tapte fisk. Det utgjør omtrent 20 prosent av all fisk i merdene. Dette skyldes i all hovedsak at fisken er syk og situasjonen er ikke bedre enn i 2000. Lus utgjør her en stor del av tapet, sier Ørvim.

De høye rømningstallene for 2011 ble også omtalt i negativt ordelag.

– 370 000 fisk er et enormt høyt tall. I tillegg er sannsynligheten for mørketall betydelig, men også umulig å anslå.