Daniel A. Øien

I kjølvannet av Mattilsynets krav om godkjenning av tørrfiskprodusenter, er det nå klart at egenproduksjon kan fortsette mens søknad er under behandling.

Søknaden må dog sendes inn snarest, og alle som produserer mat til omsetning må følge regelverket for hygiene for å sikre trygg mat til forbrukerne, melder Mattilsynet via Norges Kystfiskarlag.

- Sjøltilvirkere må derfor som alle andre matprodusenter dokumentere hygienisk produksjon for å få godkjenning til salg av tørrfisk til menneskemat, sier Robin Martinsen, rådgiver ved Mattilsynets regionkontor for Troms og Finnmark.

Må søke godkjenning

Produsenter må være godkjent eller ha søkt om godkjenning for å kunne omsette tørrfisk som nå er under produksjon. Søknaden må ha god prosessbeskrivelse og dokumentasjon på oppfyllelse av bygningsmessige krav.

- De som oppfyller kravene blir godkjent, sier Martinsen.

Søknad kan gjøres via Mattilsynets skjematjenester. Aktuelt skjema heter Ny Næringsmiddelvirksomhet, aktivitet er Mottak, slakting og produksjon av fiskerivarer og muslinger m.m. og produksjonsformen er Foredling – tørrfisk.

Gebyr

Søknaden er belastet med gebyr med en maksimal sats på 7.680 kr for godkjenning av landlokaler for produksjon av fiskevarer. Vedlegges komplett dokumentasjon av oppfyllelse av kravene, reduseres gebyret.

Gebyrplikten faller ikke bort dersom man får avslag eller avbryter søknaden. Spørsmål rundt søknaden kan stilles til Mattilsynet på tlf. 06040.