Det skriver Nofima i en pressemelding.

Den nye sjømatdirektøren er i dag konserndirektør for innovasjon og utvikling i Aalesundfisk Holding, et selskap som i 2020 ble ny eier av Norwegian Fish Company. Østvang var administrerende direktør i Norwegian Fish Company da Aalesundfisk Holding overtok eierskapet.

- Jeg er svært godt fornøyd med å få Bård-Thomas med på Nofima-laget. Han har god kjennskap til næringen og dermed de beste forutsetninger for å se hvordan vi som forskningsinstitutt kan bidra best mulig med vår kunnskap for å styrke konkurransekraften ute i næringen, sier Nofimas administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen.

Bård-Thomas er fra Skjervøy og utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har også utdanning innenfor blant annet markedskompetanse og statsvitenskap. I mye av sitt yrkesliv har Østvang jobbet for konsulentselskapet PWC før han i 2017 gikk inn i fiskerinæringen.

- Jeg er svært glad for å få denne muligheten. Nofima er et kompetansehus med veldig mange dyktige mennesker, og med et særdeles viktig samfunnsoppdrag. Det å få være med på og videreutvikle potensialet som denne organisasjonen innehar er kjempespennende. I tillegg får jeg fortsatt jobbe tett opp mot sjømatnæringa, som jeg er blitt veldig glad i, sier Bård-Thomas Østvang.

Nofima er et forskningsinstitutt organisert i tre divisjoner; sjømat, akvakultur og mat. Divisjonene jobber tettet sammen slik at de forskjellige næringene kan dra nytte av den tverrfaglige kunnskapen. Instituttet har rundt 400 ansatte og avdelinger fem steder i Norge. Hovedkontoret er i Tromsø. Instituttets forskning skal bidra til bærekraftig matproduksjon og forvaltning.

Østvang tiltrer stillingen 1. august