Kongsfjord som et lite fraflyttingstruet fiskevær om lag 30 kilometer fra Berlevåg, opplever en ny «vår» etter at åtte-ni islandske fiskere slått seg ned.

- Det er først og fremst finanskrisen og høye priser på nye fiskekvoter som er årsaken til at vi dro over havet. Nå vurderer vi å hente våre familier, sier Erling Eiriksson (46).

Leier Giæverbruket

I dag har islendingene leid fiskemottaket til Johs. H. Giæver i Kongsfjord. For om lag ti år siden ble anlegget ombygd og renovert. Etter den tid har anlegget i store perioder stått tomt - hel til islendingene rykket inn i bygda.

Problem med hus

- Hvorvidt vi etablerer oss permanent med familiene våre her i Kongsfjord er ikke avgjort. Det er nærmest et paradoks at det i Kongsfjord er om lag 60 hus og rundt 35 fastboende, men det er ikke mulig å få leid en eneste bolig, til tross for at mange per i dag står tomme. For i første omgang akter vi ikke å gå til innkjøp av boliger, sier Eiriksson på vegne av de andre islendingene.