Verdien falt med åtte millioner kroner, eller tre prosent, sammenlignet med første halvår i fjor, melder Sjømatrådet. Italia, USA og Nigeria var våre viktigste markeder for tørrfisk av torsk i første halvår.

– Nedstengninger i forbindelse med koronapandemien og en antatt lagernedbygging ga en betydelig volumnedgang til vårt største tørrfiskmarked Italia i 2020. I år har eksportvolumet til Italia økt i takt med en gradvis gjenåpning av samfunnet. En volumvekst på 26 prosent fra i fjor gjør at vi hittil i år er på nivå med 2019, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Når det gjelder utviklingen i juni, viser eksporttallene en nedgang i både volum og verdi:

Det ble eksportert 154 tonn tørrfisk av torsk til en verdi av 23 millioner kroner.

Det er en nedgang i volum på 32 prosent.

Verdien falt med 17 millioner kroner, eller 43 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor.