Det går fram av endringa av Fjordlinjeforskriften, som Nærings- og fiskeridepartementet la fram på lille julaften.

- Departementet har sett behov for å fastsette en dispensasjonshjemmel som gir Fiskeridirektoratet adgang til åpne for fiske innenfor fjordlinjene for bestemte fiskerier, fartøygrupper, områder og perioder, når dette vurderes å være forsvarlig og nødvendig for praktisk gjennomføring av fisket.

Den omstridte ordninga har fått pepper så det holder. I høst ba et enstemmig årsmøte i Nordland Fylkes Fiskarlag om at hele ordninga måtte avvikles.

- Høringsinnspillene viser at det er delte meninger om bruken av fjordlinjer som reguleringsverktøy og fartøystørrelsens betydning for fangsteffektivitet og fiskepress i fjordene. Havforskningsinstituttet er imidlertid klar på at det er behov for slike reguleringer, skriver departementet, som pålegger Fiskeridirektoratet å innhente Havforskningsinstituttets vurderinger når denne fullmakten skal brukes.