Klippfiskeksporten falt med 40 millioner kroner eller 3 prosent første halvår til totalt 1,5 milliarder kroner. I juni økte eksporten med 27 millioner kroner eller 13 prosent målt til en total eksportverdi på 228 millioner kroner.

I første halvår fordeler eksporten seg med 877 millioner kroner på torsk, 535 millioner på sei, 54 millioner på brosme, 40 millioner på lange og 28 millioner på annen hvitfisk.