- Uetisk, sløsing med naturressurser og sløsing med fiskernes innsats, sier EUs fiskerikommissær Maria Damanaki ifølge Nationen.

Lover endring

Fiskerikommissæren tar nå sterkt til ordet for å få bukt med praksisen som kolliderer helt med norsk fiskeripolitikk.

Mens norske fiskere må ta i land all fisk de fanger, har nemlig EUs fiskerikvoteregler hittil lagt opp til at fanget fisk som går over kvotene, eller tilhører arter fiskerne ikke har kvote på, blir kastet tilbake i havet - som oftest død.

Nå lover fiskerikommissæren at EU-praksisen skal endres.

Miljøtrussel

FNs matvareorganisasjon FAO har beregnet utkast av fisk til sju millioner tonn i året på verdensbasis, og beskriver en slik praksis som en trussel mot miljøet og mot bærekraftige fiskebestander.

Denne uka kom det hittil klareste signalet på at EU vil gjøre noe med saken.

I et møte med EU-parlamentarikere, EUs fiskeriministre og representanter for Den europeiske revisjonsretten sa fiskerikommissær Maria Damanaki at hun vurderer å foreslå et forbud mot utkast som en del av arbeidet med å revidere EUs felles fiskeripolitikk, CFP.