Etter et par uker med dårlig vær og mye landligge, kom kystflåten seg i gang sist uke, skriver Råfisklaget i sin ukesrapport. Mye av fangstene besto av sei, men dette er i endring, og i løpet av uka gjorde torsken seg mer og mer gjeldende i fangstene fra Finnmark og Troms.

Fra Vesterålen og sørover handler det meste fortsatt om sei.

Det har ifølge rapporten også vært brukbare hyselandinger fra linefiskere i Øst-Finnmark og Vesterålen med god blanding av torsk og hyse i fangstene.

Omsetningen i uke 3 ble 277 millioner kroner, noe som er vesentlig bedre enn samme uke i fjor, da omsetningen var 193 millioner kroner. Så langt har de norske fartøyene som leverer gjennom Råfisklaget omsatt fisk og skalldyr for 554 millioner kroner, noe som er 28 millioner foran fjoråret.