Det er bare menn som har mista livet i fritidsbåtulykker så langt i år. Snittalderen er på 58 år. Den eldste som omkom var 78 år, mens den yngste var 17 år.

Av de i alt 14 omkomne var 86 prosent 40 år eller eldre. Hovedårsaken til dødsfallene er at de omkomne har havnet i vannet, enten ved fall over bord, eller ved at båten har kantra.

Fire personer har mistet livet i forbindelse med fiske. Disse ulykkene har skjedd tilsynelatende under trekking av teiner eller garn, der personene har fallt over bord og drukna.

– Vi har de siste årene sett en gladelig nedgang i fritidsbåtulykker på årsbasis, fra ett snitt på rundt 30 personer de siste årene, til totalt 20 omkomne i 2020. Denne nedgangen har ikke vist seg i første halvår. Dette viser at det er viktig å tenke trygghet hele året, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad i ei pressemelding.