Helt siden den første Solberg-regjeringen ble dannet har de berørte interessene i Lofoten og Vesterålen ventet på beslutningen om hvor det bebudede testsenteret for oljevernutstyr skulle komme. Mandag morgen stilte en morgenfrisk olje- og energiminister opp til pressekonferanse på Fiskebøl, hvor han fortalte lokalpressen at det blir etablerte et fysisk testsenter på Fiskebøl.

Avklare behovet

– Det man praktisk og fysisk gjør nå er at nå blir det startet et forprosjekt. Petroleumsnæringa skal inn i dette for å utrede helt klart og tydelig fysisk hva er behovet og hva skal etableres av testfasiliteter på land og sjø. Og hvordan skal dette dimensjoneres for å dekke de behovene som finnes, sa Freiberg til Vesterålen Online.

Utvikles

Fra oljeministerens ståsted er det sikkerhetsaspektet som er det vitale.

– Skal du drive med petroleumsvirksomhet er sikkerhet det aller viktigste. Der kommer oljevernteknologi inn, noe det gjør i Norge på norsk sokkel. En sokkel som ikke skal avvikles, men som definitivt skal utvikles, sa Freiberg.

Tidlig julegave

Tidligere administrerende direktør for Norlense på Fiskebøl, Terje Olav Hansen var svært begeistret for nyheten.

– Det er et eventyr. Vi har ventet på dette nå i mange år. Det er veldig bra, det var en skikkelig god julegave å få, sier han til Vol.no.

Dette er et av utkastene til hvordan Fiskebølvika kan utvikles til å bli oljevernsenter. (Illustrasjon: Våg Arkitekter)