Fiskerikonsernet Norway Seafoods har alene tapt over to millioner kroner på hysefisket hittil i sesongen. Snurrevadflåten får skylda - fordi de bryter i land store mengder som oversvømmer markedet.

Oversvømmes

I uke 22 ble det til eksempel tatt 860 tonn hyse med snurrevad. I tillegg ble det levert 160 tonn trålfanget hyse - av en samlet ukeleveranse på 1.500 tonn. Resultatet er en mismatch mellom kjøp og salg som gjør at industrien har måtte produsere med tap.

Flere fiskebruk har forsøkt å splitte og salte hysa for det afrikanske markedet, i håp om at det skal få fart på omsetningen. Foreløpig har det ikke gitt noen resultater i form av økte priser. I stedet er hysa i ferd med å bli en dumpingsfisk som i verste fall kan gjøre den til et b-produkt.

Foten ned

Storbritannia som tradisjonelt har vært et av de viktigste markedene for hyse, har satt foten ned for snurrevadfanget hyse samt trålhyse. Butikk-kjedene her ønsker kun krokfanget hyse. Men de store mengdene med snurrevadhyse har sørget for at lineflåtens fangster drukner og prisene dras med i dragsuget.