Foreløpige observasjoner viser gode forekomster av torskeyngel (0-gruppe) og litt mindre hyse, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Når det gjelder silde- og ueryngel, har vi gjort noen få registreringer. 0-gruppe av lodde har vært nesten fraværende. Vi forventer å få loddeyngel litt lenger nord og i Bjørnøya-området. I de øvre vannlagene, der yngelen befinner seg, registrerer vi ofte rognkjeks. Små kolmulestimer vandrer også opp og ned for å få seg et måltid.

Bunnfiskobservasjonene viser jevne verdier av hyse og øyepål i den sørlige delen, mens kolmule og uer dominerer nord for 73°N. Torsk, sei og blåkveite er også til stede, men ikke i stort antall.

Vi har nå kurs mot et område utenfor Båtfjord og Vardø. På denne strekning forventer vi å registrere ungsild. Disse farvannene er kjent for å være et beite- og oppvekstområde når silda vandrer ut av Barentshavet.