- Dere er flere år på etterskudd, sa Holst, da han onsdag gikk holmgang med Havforskningsinstituttets seniorforsker Leif Nøttestad.

Holst, som har sluttet som forsker og blitt rådgiver for fiskerne, er selv blitt svært kritisk til havforskerne. Han stiller seg på linje med forskerkritiske fiskere og ser seg selv som mellomledd mellom de to partene, som befinner seg i totalt forskjellige verdener.

Under Sjømatdagene på Hell denne uka var Holst bedt om å gjøre rede for kritikken, som har kommet som små drypp fra Holst de siste par årene. Bakgrunnen i fjorårets store disputt om sildebestanden, en disputt som i neste måned vil føre til den såkalte sildedugnaden.

Essensen i kritikken er at de pelagiske bestandene som sild og makrell er underbeskattet og at spesielt makrellen går mot en kollaps. Årsaken er forskernes forsiktige føre-var-holdning, som resulterer i for lave kvoteanslag. Det fører til ubalanse i havet, hevder Holst, som mener bestanden av dyreplankton nå er så nedbeitet at sild og makrell går mot en veritabel hungersnød.

- Havforskerne avviser dette som spekulasjoner. Det skjer under vann og vi ser ikke hva som skjer. Men en rekke ulike tegn og observasjoner støtter denne hypotesen, hevder han.

- Hvordan ville det blitt reagert om det norske fastland ble invadert av gresshopper? Jo, alarmklokkene ville kime. Men under den uendelige blå overflaten er det så mye vanskeligere å se slike prosesser.

- Oppfordringa til det marine Norge er å framsnakke at hypotesen om underfiske og overbeiting må testes ut, sa han.

LES MER I PAPIRAVISA I NESTE UKE.