Det er derimot usikkert om trålfisken blir levert i Moskenes i framtiden. Aker Seafoods har leveringsplikt på trålfisk til anlegget i Moskenesvågen.

Selskapet Nergård Moskenes AS ble som tidligere meldt solgt til Johan B. Larsen Eiendom AS i Sørvågen og selskapet Johan B. Larsen Fisk AS. Dette skjedde i forrige uke.

De 11 ansatte ble sagt opp i juni og Larsen sa at de muligens ville overta noen av de ansatte.

Eva Bendiksen er tillitsvalgt ved Nergård Moskenes AS og hun er i utgangspunktet positivt til eierskiftet.

- Vi har ventet på en avgjørelse, og det er i utgangspunktet positivt at en lokal bedrift overtar. Vi håper at de nye eierne vil ta inn flest mulig av de som nå er uten arbeid, sier Bendiksen til Lofotposten.