I uke 9 ble det omsatt knappe 12.000 tonn torsk fra norske båter, noe som er en liten økning fra uke 8. Det er fortsatt en urolig værtype på kysten, dette preger fisket. Sammenlignet med 2011 tok vi i uke 9 igjen omsetningsmessig det vi har ligget etter, og vi er 4000 tonn foran 2011 per uke 9, melder råfisklaget på sine nettsider.

Statistikk fra de ni første ukene av året viser at det totalt er omsatt 91.960 tonn torsk fra norske fartøy, mot 87.060 tonn til samme tid i fjor. Av dette er 71.600 tonn levert fersk i år mot 70.980 tonn til samme tid i fjor. Kvantumet levert fryst er økt fra 16.000 tonn i fjor til 20.400 tonn i år, slik at økningen i kvantumet landet torsk hovedsakelig består av frossen fisk.

En tredel i Lofoten/Salten

Av torskekvantumet omsatt i uke 9 på 11.999 tonn var 9.850 tonn fersk, hvorav 3.100 tonn av ferskkvantumet levert i Lofoten/Salten. Der råder garnflåten grunnen med 1.300 tonn og dernest juksa, lina og snurrevad med 500-600 tonn hver. Troms og Vesterålen deler andreplassen med 2.100 tonn fersk torsk hver. I Troms er garn viktigste redskap med vel 1.600 tonn, mens at snurrevaden stod var størst i Vesterålen med 1.300 tonn av ferskkvantumet. 1.300 tonn fersk torsk var levert i Vest-Finnmark, herav snurrevad og garn hver hadde vel 500 tonn. Kvantumet omsatt i Øst-Finnmark utgjorde 900 tonn torsk, der snurrevad og garn har vel 300 tonn hver og 100 tonn var landet av trål.

Bedre for hysa

Vi har tidligere tapt noe terreng når det gjelder landinger av hyse fra norske fartøy. I uke 9 ble det landet 1.320 tonn hyse og fiskerne har nå tatt igjen det tapte hysekvantumet og omsetningen ligger nå knappe 1.000 tonn foran fjoråret. Når det gjelder kvantum omsatt sei var uke 9 i år bedre enn samme uke i 2011, henholdsvis 440 tonn i 2011 mot 940 i år og en er ca 350 tonn bak. Av hysekvantumet i tabellen over er 6.626 tonn så langt i år levert fersk, mot 6.120 tonn i fjor. Tilsvarende for seien er 6.220 tonn fersk i år mot 7.100 tonn i fjor.