Med unntak av kongekrabbe og rognkjeksrogn, er det nedgang over hele linja. Den dynamiske minsteprisen for sei er så langt uberørt, men for hysa har som kjent det dynamiske prissystemet vært suspendert siden 20. mars. Denne situasjonen fortsetter på ubestemt tid, med 12 kroner som fastsatt minstepris for den største krokfangede hysa.

Minsteprisen er suspendert også for kveite, steinbit og andre bifangstarter, og her er det for tiden fri prisdannelse.

Se alle minsteprisene hos Råfisklaget

Slik blir minsteprisen for torsk fra og med mandag:

fra 6. til 19. aprilfra 20. april til 3. mai
Sløyd uten hode
Torsk over 6,0 kg30,0029,50
Torsk 2,5-6,0 kg28,0027,50
Torsk 1,0-2,5 kg26,7526,25
Torsk under 1,0 kg24,0023,50
Rund
Torsk over 9,0 kg20,0019,67
Torsk 3,7-9,0 kg18,6718,33
Torsk 1,5-3,7 kg17,8317,50
Torsk under 1,5 kg16,0015,67
Levendetorsk
Levendetorsk levert samfengt22,6722,33
Levendetorsk minst 2 kg24,6724,33
Levendetorsk 1-2 kg17,6717,33
Levendetorsk under 1 kg14,1713,83