På kritikk fra førstestatsadvokaten i Troms, Lars Fause, svarte hun slik:

– Dette er snakk om fisk som er umulig å få om bord, som detter av, eller som allerede er ødelagt. Dumping av fisk fra produksjonen om bord vil fortsatt være ulovlig for alle, sa hun til NRK.

Men etter at statskanalen flere ganger har tatt opp fiskeriavtalen og problemet rundt ulovlig dumping, så snur nå fiskeriministerens eget departement.

Norsk kystvakt arresterte den russiske tråleren «Safir 2» i slutten av september i år, etter at mannskapet ble tatt på fersken i å dumpe fisk over bord i fiskevernsonen rundt Svalbard. De samme videobevisene som avgjorde Safir 2-saken, vil ikke kunne bli benyttet i den nye avtalen.

Professor i russisk- og nordområdepolitikk, Geir Hønneland, mener det kan bli vanskelig for Fiskeridepartementet å endre den norsk-russiske fiskeriavtalen.

Fiskeridepartementet skal nå forsøke å få russerne med på å endre den delen av avtalen som gjør det forbudt for Kystvakten å bruke video og bildebevis i jakten på ulovlig fiskedumping.

Men å endre en underskrevet avtale kan bli vanskelig å få til, sier Geir Hønneland professor i russisk- og nordområdespolitikk ved Universitet i Tromsø til NRK.

- I utgangspunktet tror jeg det ikke vil være lett å få Russland til å gå tilbake på noe man er blitt enig om. Så kan man tenke seg at russerne vil forsøke å få Norge til å endre på ting som de har gått med på, og som de angrer seg på, sier Hønneland.