Dette kommer som en del av regjeringens satsing på å støtte investeringer i effektive og miljøvennlige havner for å fremme verdiskaping og bosetting i kystområdene.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) sier i en pressemelding at havnene er avgjørende for logistikk og utvikling langs kysten.

- Havnene er viktig for verdiskaping og bosetting langs kysten. Statlig støtte til investeringer i effektive og miljøvennlige havner er et svært treffsikkert virkemiddel for å sikre bedre logistikk.

I løpet av 2023 ble det totalt søkt om støtte til 24 prosjekter, med en samlet søknadssum på over 400 millioner kroner. Regjeringen ser dette som et viktig satsingsområde og har styrket tilskuddsordningen betydelig.

- Totalt er det nå 118 millioner til effektive og miljøvennlige havner. Disse pengene åpner for enda flere prosjekter enn tidligere, sier Skjæran.

Kystverket har ansvaret for å forvalte tilskuddsordningen, og pengene vil bli utbetalt i flere omganger. I juni ble det allerede gitt tilsagn til ettårige prosjekter, og nå følger tilsagnene til toårige prosjekter.