- Samkontrollene de siste to dagene ble gjennomført med Politiet, Fiskeridirektoratet og Statens naturoppsyn innen miljøoppsyn i fjordene rundt Stavanger og opp mot Haugesund. Kontrollen har resultert i beslag av 67 teiner, 5 ruser, 1 garn og 1 flytegarn, melder Kystvakten på Twitter.