Dette innebærer at Råfisklagets omsetningsrekord fra 1999 på 6,560 milliarder kroner allerede er satt ettertrykkelig på plass. Den gang var omsetningen av utenlandsk råstoff på 1,9 mrd kroner, og fra norske båter altså bare vel 4,6 mrd kroner. Så langt i år har norske båter levert fisk til en førstehåndsomsetning på mer enn 5,5 milliarder kroner.