Jon Edvard Johnsen satser nye åtte millioner i Hovden Fiskeindustri i Bø i Vesterålen.

Saltfiskanlegg, sløyelinje og flekkemaskin står på innkjøpslista, og kapasiteten blir mangedoblet, skriver Bladet Vesterålen.

Linja med sløyemaskin vil stå ferdig i slutten av januar, mens saltfisklinja trolig er ferdigstilt rundt nyttår.

Johnsen eier tre fiskemottak i Hovden, Nykvåg og Straumsjøen, sistnevnte med ny innseiling etter at Kystverket har fjernet Nittingskallen i innløpet.