Nå presenterer en bredt sammensatt arbeidsgruppe forslag til nye tiltak for å redusere faren for sprenging av trål, melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Arbeidsgruppen meiner at det er viktig å fortsette arbeidet med å videreutvikle seleksjonsinnretningane slik at de også blir tilpasset nye og større tråltyper.

Arbeidsgruppen ble nedsatt i fjor høst og har vært sammensatt av eksperter fra Norges Fiskarlag, Fiskeridirektoratet, Kystvakten, Havforskningsinstituttet, Universitetet i Tromsø, Sintef og de fleste produsentene av trålredskap i Norge.

De foreslår bruk av fangstbegrensningssystem med utslippshull for fisk, fiskelås og gummimatte for raskt å kunne slippe ut overskuddsfangst. En avgrenset mengde trålere vil kunne få lov til å bruke en slik innretning og resultatene vil bli vurdert før det eventuelt blir generelt tillatt.

Arbeidsgruppen mener at det er viktig å fortsette arbeidet med å videreutvikle seleksjonsinnretningane slik at de også bli tilpasset nye og større tråltyper. Arbeidsgruppa har lagt vekt på å få fram tekniske løsninger, men vil oppfordre til generelt større aktsomhet i fiske for å redusere faren for store hal. Det er derfor viktig med holdningsskapende arbeid.

– Utslipp av død og døende fisk i forbindelse med trålsprenging vil kunne representere store mangler i kvoteregnskapen og er derfor en skjult beskatning. I tillegg er dette uheldig for lønnsomheten til fiskerne fordi tap av fisk og redskap innebærer ekstra kostnader. Holdningsskapende arbeid er også et viktig felt som både sjøsida og Fiskeridirektoratet i felleskap vil måtte arbeide med, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.