Som tidligere nevnt, har Norge vedtatt å øke sin makrellstørjekvote.

- Vi åpner nå for at hele at hele åtte båter kan delta i makrellstørjefisket i 2019. Det gir god verdiskapning og er veldig gode nyheter for et fiske som historisk har vært stort i Norge, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Når fartøyene har meldt seg på, blir det gjennomført en loddtrekning blant de kvalifiserte søkerne. Kvota for makrellstørje blir tredoblet til 300 tonn i 2020 etter at bestanden har tatt seg godt opp de siste årene.

I 2019 åpnes det for et begrenset sportsfiske, der man får merke og slippe ut fisken, såkalt "tag and release". Merker festes på størjen, og når fisken fiskes på nytt, kan informasjonen leses av.

- Ved å åpne for at sportsfiskere kan fange, merke og slippe ut igjen, får vi verdifull kunnskap om makrellstørjen i norske farvann, sier fiskeriministeren.

Det åpnes for at inntil fire fiskelag kan få tillatelse til å drive "tag and release". Det er satt av ett tonn til dette i 2019. Det åpnes ikke opp for et vanlig sports- og rekreasjonsfiske og det forutsettes at fiskelagene har fått nødvendig godkjenning.

Fartøy og sports- og rekreasjonsfiskelag som ønsker å delta i fisket i 2019 må sende påmelding til Fiskeridirektoratet. Fristen er 20. mars for fiskefartøy og 1. april for sports- og rekreasjonsfiskelag.