Det melder selskapet i en pressemelding.

Fabrikken i Stamsund skal legges om i retning av mer konsumklare produkter. Samtidig flyttes en del av filétproduksjonen til Melbu.

- Mer stabile helårsarbeidsplasser er noe av det som etterspørres aller mest. Med satsingen i Stamsund har Lerøy som mål å oppnå større stabilitet i sysselsettingen gjennom året. Produksjonen i Stamsund legges om for å få en bedre markedstilpasset produktsammensetning, herunder trekke hvitfiskproduksjonen nærmere konsumklare produkter. Det er vårt mål at satsningen vil gi bedre resultater og mer stabile helårsarbeidsplasser, sier Webjørn Barstad, konserndirektør for hvitfisken i Lerøy-konsernet, i en pressemelding.

- Vi investerer i Stamsund, for å kunne styrke konsernets produksjon av spiseklare produkter, i tillegg til en mer «spisset» filetproduksjon. Satsingen medfører en oppgradering av hele anlegget. Etter oppgraderingen vil anlegget ha behov for noe færre antall ansatte, men det legges opp til at antall årsverk skal bli om lag som i dag, men altså med flere helårsarbeidsplasser og mindre bruk av permitteringer. Så får fremtiden vise hva mer vi klarer å skape, sier han.

Satsingen i Stamsund skal samtidig gi positive virkninger for fabrikken i Melbu, fordi deler av dagens filetproduksjon i Stamsund flyttes til Melbu av plasshensyn.

- Det er allerede bebudet en oppgraderingsplan for anlegget i Melbu, dette vil bidra til å sikre grunnlaget for anlegget videre fremover, sier Barstad.

Barstad sier han har stor tro på virksomhetene i Nordland, men at det er behov for å styrke grunnlaget for driften. Derfor går selskapet nå inn med en økt satsing og investerer i første omgang over 100 millioner kroner i Nordland.

- I perioden med omstilling og oppgradering av anlegget vil det bli permitteringer i Stamsund. Lerøy satser på oppstart fra tidlig i november og deretter full produksjon tidlig på nyåret. Det er aldri hyggelig å gå til permitteringer, men vi kan ikke drive fabrikken mens oppgraderingen pågår, sier Barstad.