Det melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

I 2024 anbefaler forskerne en kvote på 143 000 tonn. Tross nedgang fra 2023 ligger kvoterådet fortsatt godt over aktuelt fangstnivå de siste årene, som har vært mellom 60 000–80 000 tonn.

– Rekebestanden har variert over tid, men holdt seg på et bra nivå. Med gode rekepriser har fangstene tatt seg opp i de seneste årene, og fisket i Barentshavet er igjen blitt et av de største rekefiskeriene i Nord-Atlanteren, sier forskningssjef Carsten Hvingel.

Flere nasjoner med i rekefisket

Tidligere var den norske andelen av totalfangstene over nitti prosent. De senere årene har også en rekke andre land meldt seg på.

BtxtReken i Barentshavet kan bli opptil 16 cm og veie 20 g. Den har en levetid på maksimalt 10 år. Foto: ØYSTEIN PAULSEN, HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

– Totalfangsten av reke i Barentshavet har økt de siste årene. Det er andre land, da spesielt innenfor EU, som står for mesteparten av økningen. Men også norske fangster har økt, og tar omtrent 50 prosent av fangstene, sier Hvingel.

– Fangstene de siste årene har ligget stabilt på et mye lavere nivå enn det bestanden faktisk kan bære, og vi kan med god margin fastslå at har vi i dag en rekebestand som er beskattet bærekraftig, avslutter Hvingel.