Har oversett klare føringer for mer torsk til de minste