– Søppel i havet er ei stor miljøutfordring som vi arbeider med å få bukt med nasjonalt og internasjonalt. Den frivillige innsatsen er kjempeviktig, og Jeg er glad for at det er mange som ønsker å være med på å rydde opp og forebygge marin forsøpling, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen i en pressemelding.

Miljødirektoratet har prioritert å gi tilskudd til store, samordnede prosjekt som organiserer regionale eller nasjonale oppryddingstiltak. Med søknader til prosjekt over heile landet har direktoratet også jobbet for å sikre god geografisk fordeling av midlene. Det har også vært viktig å gi støtte til prosjekt som legger til rette for det frivillige.

– Vi har i det siste sett mange eksempler på hvordan plasten er skadelig for dyrelivet i havet og langs kysten. Det er viktig å fjerne plasten fra naturen for å unngå at den blir brutt ned til mikroplast. Miljødirektoratet er glad for å kunne tildele midler til et så viktig formål, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Stor interesse for å rydde marin forsøpling

Direktoratet fikk inn totalt 62 søknader om totalt 80,4 millioner kroner, og har fordelt 34 millioner på 28 prosjekter i 2024 og 2025. I tillegg blir det utbetalt 7,7 millioner som i fjor ble tildelt flerårige prosjekter.

– Det er positivt at engasjementet er så stort, og at mange vil bidra i arbeidet mot marin forsøpling. Oppryddinga som midlene bidrar til gjør en forskjell for havet, naturen og dyrelivet, sier Hambro.

Over 2 000 tonn plast registrert ryddet i fjor

I 2023 ble det registrert 6 003 ryddeaksjoner og over 2 000 tonn ryddet marin forsøpling, ifølge Ryddestatus Norge.

Miljødirektoratet samler nasjonale ryddedata gjennom ryddeverktøyene Rent hav og Rydde. Alle som får støtte fra tilskuddsordningen, skal registrere detaljer om ryddeaksjonene sine i ryddeverktøyene.

Tidligere var det Senter mot marin forsøpling som administrerte tilskuddsordningen for opprydding av marin forsøpling. Senteret ble fra 1. januar 2024 en del av Miljødirektoratet.