Mer kvote og nytt eierskap for båter fra Vest- og Sørlandet