Kystverket og Vest-Finnmark, Øst-Finnmark, Midt-Finnmark, Midt- og Nord-Troms og Sør-Troms har inngått en avtale som skal samordne ressurser og kompetanse, og få enda bedre oversikt over forurensende hendelser i regionen.

Samarbeidsavtalen som Kystverket har inngått med de fem interkommunale utvalgene mot akutt forurensning (IUA) inkluderer samtlige kommuner i Troms og Finnmark om akutt forurensning.

– Denne avtalen er viktig for å sikre en plattform og arena for samarbeid og samordning i Troms og Finnmark fylker, sier avdelingsleder for operasjon og samordning i Kystverket, Kjetil Aasebø.

På egne nettsider forteller Kystverket at i deres beredskapsanalyse fra 2022, anses miljørisikoen i området som høy.

– I tillegg er tilgangen på ressurser lav i våre nordligste fylker. At Kystverket og IUAene i fylkene nå har på plass denne avtalen vil bidra til bedre ressursutnyttelse og styrking av den totale beredskapen mot akutt forurensning, sier Aasebø.