I 2009 ble også Skreikonferansen etablert som fast programpost. Den har utviklet seg til å bli en nasjonal møteplass for fiskerinæringen, forvaltningen og offentlige myndigheter.

- Å ha en skreifestival av dette kaliberet her i Vesterålen er ikke noe vi bør ta for gitt. Det er et stort frivillig arbeid som ligger bak denne uka, og som landets største torskekommune er det naturlig at det er Øksnes som er vertskap for Skreikonferansen som samler næringen og beslutningstakere. Det skal vi være veldig stolte av, sier ordfører Elisabeth Sørdahl.

En mer bærekraftig skreifestival

Ambisjonsnivået er høyt for Skreifestivalen, men vi erfarte i fjor at utgiftene ikke lengre harmonerte med inntektene og det var nødvendig med en fot i bakken for å se på festivalen med nye øyne. På den måten har vi forsøkt å beholde det særpreget som folk vil ha, og samtidig endre det som kanskje ikke har truffet like godt lengre, sier styreleder Eirik Sørdahl.

Vesterålen Skreifestival har sammen med Egga Utvikling jobbet målrettet med sponsorer. Fokus på kvalitet, publikumstall, inntekter og utgifter har resultert i et mer bærekraftig program. Antall sponsorer er økt, kostnadene er redusert og det er tydelig hvor viktig Skreifestivalen er for samfunnet ute i havgapet, sier Sørdahl.

Innholdet i festivalen

Det har vært viktig å ta vare på programposter som publikum har vist at de setter pris på. “Den store Skreimiddagen” for pensjonister er viktig og populær, kulinarisk aften på torsdag er en sikker vinner, for barn og unge arrangeres både kurs i matlaging og VM i torsketungeskjæring, i tillegg til blant annet Skreikafé og festaften på lørdag kveld med Fiskarkvinnelaget som arrangører. Vi jobber med innspurten i programmet for å nå flest mulig i Øksnes og Vesterålen. Detaljene kommer snart, sier Sørdahl.

Skreikonferansen er blitt kjent for å tørre å snakke om det vanskelige, og i år går de inn på temaet sameksistens, interessekonflikter og de gnisningene som oppstår når vi må dele på havet. Havet er i endring og at konsekvensene for økosystemene er alvorlige. Under headingen «Vekst, Vern og Vilje» skal Skreikonferansen snakke om hvordan vekst møter vern, hvordan vi deler på havet og om vi tar de rette valgene for å sikre vår framtid som fiskerinasjon.

- Skreikonferansen er et strategisk grep for hvitfisknæringa for å påvirke rammebetingelser og vise frem eksempler på at det er mulig å tenke nytt i en tradisjonell næring. Vi jobber nå med å lande foredragsholdere som både tør provosere, men også tør komme med konkrete forslag til hvordan vi kan sameksistere side om side, sier prosjektleder for Skreikonferansen, Stine Frivåg.

Skreien skal feires i år også – det er eksistensgrunnlaget vårt, sier Frivåg og Sørdahl.