Arbeidsulykke på fiskebåt: Person fikk innvendige etseskader