Kvotemeldingssvar baserer seg på vedtak fra forrige fylkesting