I alt fire fartøyer deltar under toktet, hvorav ett av dem er russisk. Toktleder Erik Olsen vil befinne seg om bord på «G.O. Sars, som i dag forlater Tromsø.

– Vi bruker å si at vi undersøker Barentshavet «fra topp til tå». Det betyr at toktet omfatter alt fra planteplankton til de største hvalane. Vi måler temperaturer og saltholdighet og registrerer søppel som flyter i havet. I tillegg har vi egne fugleobservatører om bord som artsbestemmer og teller fugler. På den måten får vi tatt pulsen på den økologiske tilstanden i Barentshavet, forteller Olsen i en artikkel publisert på Havforskningsinstituttets nettsider.

Hver sin sone

De tre norske fartøyene skal dekke den norske økonomiske sonen, mens det russiske fartøyet skal undersøke Russlands økonomiske sone i Barentshavet.

Viktige data

Leder for Havforskingsinstituttets forskingsprogram for Barentshavet og Polhavet, Maria Fossheim, mener økosystemtoktet i Barentshavet er det mest omfattende i sitt slag.

– Det dreier seg altså om verdens største, og jeg tør si beste, økosystemtokt. Det er en enorm informasjonsmengde. Den blir viktig når vi havforskere skal gi råd til forvaltningen om størrelsen på fiskekvoter eller komme med andre råd om hvordan ressursene i Barentshavet kan høstes. I tillegg brukes disse dataene i forbindelse med vitenskapelige publikasjoner, sier Fossheim.

Toktet varer fram til 4. oktober.

Forskingsfartøyene skal følge disse kurslinjene under økosystemtoktet i Barentshavet. Linjene viser hvor det blir gjennomført akustiske målinger, mens prikkene viser stasjoner hvor det blir tatt ulike prøver. Tre norske og ett russisk fartøy skal dekke hele Barentshavet fra i dag og fram til 4. oktober.