Fiskeridirektoratet la fredag ut den nye appen. Meldeplikten gjelder kun yrkesfiskere, det vil si de som er registrert i merkeregisteret. Bare fartøy som i dag enten fører papirdagbok, eller rapporterer aktivitet per sms-meldinger, har plikt til å melde.

- Ingen skal rapportere etter mer enn én ordning, det vil si enten via kystfiskeappen eller ERS. Dersom fartøyet allerede er pålagt ERS, skal det ikke rapporteres via kystfiskeappen, skriver direktoratet.

Alle som har meldeplikt må skaffe seg en smarttelefon og laste ned appen, som heter «Kystfiske» innen 1. februar.

Myk innføring og dialog

- Vi satser på en gradvis tilvenning og god veiledning til den enkelte fisker, og vil ikke håndheve meldeplikten med reaksjoner og sanksjoner fra 1. februar. Vi vil praktisere en myk innføring av forskriften og være i tett dialog med næringen om overgangen til håndheving av reglene. Når appen er tatt i bruk, tror vi mange vil oppleve at dette er enklere og mer fornuftig enn de fryktet, sier Thord Monsen, sjef ved kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet.