Nedgangen gjør at det ikke lenger er behov for store kvantumsbaserte pelagiske anlegg. Nergård-konsernet har tre slike anlegg; Bø, Senjahopen og Værøy. De to siste anleggene har konsernstyret etter prosessen de siste dagene valgt å beholde. Værøy på grunn av sin generelt gode beliggenhet, og Senjahopen fordi beliggenheten i forhold til landing av lodde er god.

Men ved det nyeste anlegget i Steinesjøen, hvor konsernet har brukt rundt 100 millioner kroner, avvikles altså sildeproduksjonen i sin nåværende form. Det er per i dag 46 personer tilknyttet anlegget, 40 av disse er tilknyttet sildeproduksjonen.

- De ansatte ble orientert på et allmøte i dag klokka 12, sier direktør i Nergård-konsernet Magnar Pedersen til Vesterålen Online.

- Vi jobber med et opplegg hvor vi er nødt til å nedtone den pelagiske virksomheten. Vi kan ikke lenger drive slik vi rigget oss, basert på store volumer, sier Pedersen, og fortsetter:

- Vi ser at også våre konkurrenter rigger seg slik, det er en konsekvens av at kvota kom uventet langt ned. Det går ikke an å drive tre fabrikker i nord med det kvotegrunnlaget vi har nå. Skulle vi gjøre det, ville det være en måneds drift i året i Bø og på de andre to stedene.

Nergårdsjefen sier konsernet nå tar store tapsavskrivninger på satsingen i Bø.

- Hvordan ser dere på fremtiden i Bø. Er dere interessert i å være her, eller ønsker dere å selge og forlate?

- Vel, vi ønsker i alle fall å komme i en dialog med andre eiere om å bli med i selskapet. Nergårds konsept handler om storproduksjon, og i Bø kan det ikke bli slik vi gjør det i for eksempel Senjahopen, med 15.000 tonn råstoff på hvit fisk. Det er ikke mulig. Så vi ønsker i hvert fall å få andre med på lasset, ikke minst ønsker vi å diskutere muligheter for å få de ansatte med på eiersida, ut fra egeninteressen ansatte alltid vil ha i det å være med i et selskap.

Fremtiden i Steinesjøen kan ifølge Magnar Pedersen bli å finne i utvikling av ulike foredlingsformer, nisjeproduksjon av hvitfisk.

- Det vi nå jobber med, er å utvikle hvitfiskproduksjonen, vi må finne et bærekraftig opplegg, noe man kan basere på de råstoffmengder som er å få i Bø.