Kystverket skriver i en pressemelding av KV Svalbard har gjennomført en vellykket operasjon ved den havarerte tråleren Northguider i Hinlopen, og risikoen ved havaristen er dermed ytterligere redusert.

– Arbeidet i Hinlopen har gitt oss ny kunnskap om operasjoner i så fjerntliggende, mørke og kalde områder, sier Rune Bergstrøm i Kystverket.

– Det har ikke vært gjennomført lignende operasjoner i så krevende farvann før som vi kjenner til. Veien blir til mens vi går, og vi møter stadig nye utfordringer i det kalde klimaet. I løpet av det siste toktet opplevde mannskapet en effektiv temperatur på ned mot -43 grader, sier Rune Bergstrøm, ansvarlig for operasjonen ved beredskapsavdelingen til Kystverket.

– Vi vurderte opprinnelig å starte fjerningen av havaristen i denne perioden, men etter en grundig vurdering av sikkerheten til innsatspersonellet og de utfordrende klimatiske forholdene på denne tiden av året ble det bestemt at havaristen skal fjernes i august. Det ustabile været vi har opplevd under denne operasjonen viser at vurderingen var riktig. En bergingsoperasjon i denne perioden kunne blitt meget utfordrende og risikofylt, og sannsynligheten er stor for at operasjonen hadde blitt avbrutt underveis, fortsetter Bergstrøm.

Mannskapet har montert tre ulike systemer med posisjoneringsutstyr på havaristen, for å kunne følge med på eventuelle bevegelser. Disse kan også benyttes ved et eventuelt "worst case scenario", der havaristen blir tatt av isen og det blir behov for å lokalisere vraket. Det er også gjennomført tiltak som gjør det enklere å få tak i havaristen ved et slikt scenario.

I tillegg har mannskapet fjernet ytterligere avfall og potensielt forurensende utstyr fra havaristen.

– Arbeidet med havaristen i Hinlopen har gitt oss ny kunnskap om operasjoner i så fjerntliggende, mørke og kalde områder. Et godt samarbeid mellom mannskapet på KV Svalbard, Kystverket, rederiet, bergingsselskap, forsikringsselskapet og lokale bidragsytere fra Longyearbyen har vært helt essensielt for å løse utfordringene i det ekstreme klimaet, sier Bergstrøm.

Fremover skal det settes opp et overvåkningsprogram for havaristen og isforholdene i området. Rederiet og forsikringsselskapet jobber også videre med bergingsplanen i samarbeid med Kystverket, og forbereder bergingsoperasjonen som skal gjennomføres i august.

Representanter fra Kystverket, rederiet, forsikringsselskapet, bergingsselskapet og lokale bidragsytere fra Longyearbyen deltok i operasjonen sammen med mannskap fra KV Svalbard. KV Svalbard er spesialbygd for operasjoner i arktiske farvann, og har blant annet isbryteregenskaper.