Antall tonn med landet hvitfisk i 2014 økte med 4 971 tonn i fra året før. Førstehåndsverdien av ilandsført hvitfisk i 2014 var på kr 537 millioner, rapporterer Øksnes havn.

Tallene for Nordland fylke var i 2014 på 218 998 tonn ilandført (rund vekt) hvitfisk. Dette viser at omlag 25 prosent av all hvitfisk i Nordland landes i Øksnes.

En gjennomgang av data for 2010 viser at da var landet 32 616 tonn hvitfisk (rund vekt) til en førstehåndsverdi på kr 309 millioner. Økningen fra 2010 til 2014 utgjør 22 550 tonn eller ca 70 prosent.