Frem til søndag var bonusordninga for torsk levert fersk satt til 50%. Prosenten ble redusert til 10% fra mandag, men mye tyder på at grepet kom ei uke for sent for å unngå at kystflåten overfisket avsetningen.

Det sto bare 183 tonn igjen av lukket kystgruppes ferskfiskbonus ved inngangen til forrige uke, og med tanke på at det ifølge Råfisklagets ukerapport ble landet 2.500 tonn fersk torsk er det all grunn til å tro at det blir overskridelser av kystflåtens totale avsetning. Uka før ble drøyt 1.500 tonn av fisket belastet ferskfiskordninga.

Den totale avsetningen til ferskfiskordning for lukket kyst var på 17.200 tonn, og fordelte seg slik på gruppene per uke 49:

Under 11 meter: 3.478 tonn.

11- 15 meter: 5.816 tonn

15- 21 meter: 4.513 tonn

21- 28 meter: 3.210 tonn

Gruppa 15- 21 meter er den eneste som per uke 49 hadde gjenstående kvantum på sin gruppekvote, mens alle de andre gruppene hadde overfisket sine gruppekvoter med til sammen 2.091 tonn.