Fiskeri- og kystdepartementet har bestemt seg for å gå bort fra maksimalkvoter og innføre fartøyskvoter i fisket etter kongekrabbe for åpen gruppe.

– Overgang fra maksimalkvoter til garanterte fartøykvoter vil gi større forutsigbarhet og tilrettelegge for at fangstinnsatsen kan strekkes ut i tid, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Det kommende reguleringsåret vil løpe fra 1. august 2012 til 31. juli 2013. Det tildeles nå garanterte fartøykvoter, og det vil være anledning til å fangste kongekrabbe hele året. Det åpnes for at fartøy opp til15 meterkan delta i åpen gruppe mot13 meteri inneværende sesong. Reguleringene er fastsatt etter samråd med Sametinget.

For reguleringsåret 2012/2013 får fartøy med eier på blad B pr. 1. januar 2012 en fartøykvote på 2,3 tonn lytefrie hannkrabber, mens øvrige fartøy med adgang til å delta får en fartøykvote på 1,15 tonn. Dette innebærer at garanterte kvoter for de enkelte fartøy reduseres med i underkant av 10 prosent sammenlignet med 2011/2012, noe som har sammenheng med redusert totalkvote.

Leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen, er glad for endringene.

– En garantikvote er fast og kan tas når du vil, mens maksimalkvotene bestod av en garantikvote i bunn samtidig som den gav fiskerne mulighet til å konkurrere om det som gjenstod på den norske totalkvoten. Det førte til et overfiske, sier han til NRK.