I en uttalelse på årsmøtet i Finnmark uttrykker partiet sin store misnøye med dagens fiskeripolitikk. Regjeringspartiets avdeling i nord har resepten klar:

Kystflåten skal få overta kvotene til trålere som ikke overholder leveringsforpliktelsene sine.

Aker Seafoods sitter på mange trålerkonsesjoner i farvannet utenfor Finnmark, men Finnmark SV er ikke fornøyd med hvordan disse trålerne overholder leveringsforpliktelsene sine.

«Aker Seafoods som eier 29 trålerkonsesjoner med leveringsforpliktelser fra Moskenes i Lofoten til Vardø og Bugøynes lengst i øst, er ikke lenger interessert i å ta samfunnsansvar og bør derfor ikke tillates å kunne høste så stor del av ressursene som de gjør i dag,» heter det i en uttalelse fra partiets årsmøte som ble avviklet sist helg.

Finnmark SV mener brudd på leveringsforpliktelsen skal føre til inndragning av kvoter, som igjen skal fordeles på kystflåten i de aktuelle kommunene. De mener dette vil styrke rekrutteringen til fiske, i tillegg til å sikre at råstoff bringes på land.